Finestres d’ alumini

Les finestres són una part essencial de qualsevol casa i és, per tant, molt important escollir correctament el tipus de finestra que millor s’ adecúa a les nostres necessitats. En els últims anys, les finestres d’ alumini en particular, han guanyat terreny a les opertures de madera, i es que les possibilitats són no sols infinites, sinò que ofereixen més i millors opcions que les opertures tradicionals. Moldejables a qualsevol zona geogràfica, disponible en diversos colors i textures, segures i pràctiques, cada vegada són més persones que les elegixen a l’ hora de construïr.

1. FINESTRA D’ ALUMINI CORREDORA:

Finestres de fulles mòbils, lliscants mitjançant rodaments. Odereixen un estalvi d’ espai en la seua opertura i més accesibilitat de pas depenguent del nombre de fulles col·locades. Actualment les finestres correderes han millorat molt la seua estanqueitat, posat que s’ han incorporat major robustesa en la seua estructura.

2. FINESTRA D’ ALUMINI PRACTICABLE:

Finestra de fulles abatibles, suspengudes mitjançant frontisses. Ofereixen una opertura del 100% del lloc llum, tancament hermètic i amb un excel·lent aïllament tèrmic i acústic. Múltiples variants i formes composen este tipus de finestres, batents, practicables, oscilo-batents, fixes, pojectants… Totes elles asseguren un tancament estanc i segur. En funció del tipus de serie escollida.