Xapes, sostres i teulades

Un bon aïllament en un teulat d’ una vivenda es bàsic per a mantindre les eficiències energètiques baix control. El mataeix pasa amb les falses teulades, dispossem de varietat de materials amb els que construïr el teulat de un tancament, adaptant-nos tant a les condicions ambientals com a les necessitats de cada client, de esta manera es pot aconseguir un teulat lluminós, aïllant, acústic, etc. segons el material emprat.