Baranes d’ alumini i acer

Es fabriquen baranes d’ alumini o d’ acer inoxidable per a terrasses, patis o escaleres. Este tipus de baranes tenen un gran avantatge en respecte a les baranes de ferro convencionals, i és l’ absència de manteniment algún. No suposen ningún risc per les façanes dels edificis, posat que les baranes de ferro convencionals en el pas del temps s’ oxida la fixació de estes en l’ obra, provocant esquerdes y desperfectes en les façanes.